4 βήματα επιτυχίας
Η διαδικασία για την κατασκευή του δικού σας site αποτελείται από 4 μόνο βήματα.
Είναι 4 βήματα που οδηγούν προς την επιτυχία σας και τη καταξίωσή σας στο χώρο του internet.
4 βήματα γρήγορα,αξιόπιστα,αποτελεσματικά και σίγουρα. Ας τα δούμε λοιπόν...

Μελέτησε καλά την προσφορά που θα λάβεις.

Μετά την αξιόλογηση των αναγκών σας και τη μελέτη όλων όσων αποστείλατε με τη φόρμα επικοινωνίας, η επιχείρησή μας σας αποστέλει αναλυτική πρόταση που περιλαμβάνει το συνολικό κόστος της διαφημιστικής σας προβολής.

Είτε αυτή η προβολή περιλαμβάνει την κατασκευή site και τη δημιουργία επαγγελματικής ιστοσελίδας, είτε τη δημιουργία λογότυπου είτε άλλου εντύπου ή ηλεκτρονικού διαφημιστικού μέσου, η προσφορά μας θα περιέχει αναλυτικά όλα τα βήματα και το κόστος της συνεργασίας μας. Θα γνωρίζετε σε κάθε στάδιο των εργασιών μας τι πληρώνετε και με ποιο τρόπο. Επίσης πως θα ενημερώνεστε και πως θα παρακολουθείτε την πρόοδό μας, τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης, τα όποια έξοδα συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης αν πρόκειται για τη δημιουργία site.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε καλά την προσφορά μας διότι πάνω σε αυτήν θα βασιστεί και η σύναψη του συμφωνητικού παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών. Αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις απαραίτητες διευκρινήσεις.

Η επιχείρησή μας υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Πήγαινε στο επόμενο βήμα