4 βήματα επιτυχίας
Η διαδικασία για την κατασκευή του δικού σας site αποτελείται από 4 μόνο βήματα.
Είναι 4 βήματα που οδηγούν προς την επιτυχία σας και τη καταξίωσή σας στο χώρο του internet.
4 βήματα γρήγορα,αξιόπιστα,αποτελεσματικά και σίγουρα. Ας τα δούμε λοιπόν...

Μας αποστέλεις υπογεγραμμένη τη σύμβαση υπηρεσιών.

Η ανάθεση της διαφημιστικής σας προβολής, με τη δημιουργία-κατασκευή site και επαγγελματικής ιστοσελίδας, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην εικόνα της επιχείρησής σας.

Το συμφωνητικό παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών που καλείστε να υπογράψετε,  δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την έμπρακτη δέσμευση της webimage για σχέσεις επαγγελματικού επιπέδου και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χωρίς κενά και παρερμηνείες. Είναι πολύ σημαντικό για τη συνεργασία μας να κατανοήσετε πλήρως τους όρους αυτής προκειμένου να εδραιωθεί αυτή απρόσκοπτα με κανόνες ειλικρίνειας και συναντίληψης. Διευκρινίζει σημαντικά θέματα όπως για παράδειγμα τι αφορά πληρωμές ή αμοιβές τρίτων (πέραν της webimage), πως τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, πως κατανέμονται τα πνευματικά δικαιώματα του έργου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αμφοτέρων.

Στην επιχείρησή μας, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, δημιουργούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας ακριβώς διότι έχουμε επιλύσει ζωτικής σημασίας ζητήματα στη συνεργασία μας μέσω του σχετικού συμφωνητικού.

Το συμφωνητικό σας αποστέλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε μορφή .pdf. Η μορφή του αρχείου δίνει τη δυνατότητα προσθήκης στο έγγραφο της ψηφιακής υπογραφής σας (αν υπάρξει δυσκολία σας παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες) και μπορείτε να το αποθήκευσετε για να μας το επιστρέψετε υπογεγραμμένο.

Είναι αυτονόητο ότι οποιοδήποτε σημείο χρήζει ερμηνείας ή διευκρινήσεων, εκπρόσωπός μας είναι πάντα διαθέσιμος για να σας εξυπηρετήσει.

Πήγαινε στο επόμενο βήμα